ВИКОРИСТАННЯ РАНКОВОЇ ГІМНАСТИКИ ТА ГІМНАСТИКИ ПІСЛЯ ДЕННОГО СНУ В РЕЖИМІ ДНЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано використання ранкової гімнастики та гімнастики після денного сну в режимі дня дітей дошкільного віку. Вправи ранкової гімнастики розвивають м’язи, рухливість суглобів та посилюють кровообіг. Зазначено, що гімнастика в режимному процесі дітей дошкільного віку має велике значення у зміцненні здоров’я, позитивно впливає на організм, виховує моральні та вольові риси. Крім того, проведення зарядки у формі фізкультурної казки сприятиме формуванню в дошкільників мотивації до занять фізичною культурою. The publication analyzes the use of morning gymnastics and gymnastics after daytime sleep in the daily regime of preschool children. Morning gymnastics exercises develop muscles, joint mobility and increase blood circulation. It is noted that gymnastics in the routine process of preschool children is of great importance in strengthening health, has a positive effect on the body, and educates moral and willpower. In addition, exercise in the form of a physical education fairy tale will contribute to the formation of preschoolers' motivation to engage in physical education.
Опис
Ключові слова
фізичне виховання, гімнастика, режимний процес, діти дошкільного віку, студентські роботи, physical education, gymnastics, regime process, children of preschool age, student works
Цитування
Воропаєва О. В. Використання ранкової гімнастики та гімнастики після денного сну в режимі дня дітей дошкільного віку / О. В. Воропаєва, Н. Є. Шип // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 58–60.