КОНСУЛЬТУВАННЯ БАТЬКІВ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

dc.contributor.authorЯкуба, Л. С.
dc.date.accessioned2024-04-03T08:29:54Z
dc.date.available2024-04-03T08:29:54Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ статті проаналізовано вплив на формування діалогічної компетентності дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку особливостей комунікації та взаємодіі у родинному середовищі та визначено аспекти консультативної роботи спеціального педагога з батьками. Загальний принцип корекційно-абілітаційної роботи - індивідуальний та цільовий підхід, спрямований на розвиток конкретних потреб кожної дитини, що допомагає максимально розкрити її комунікативний потенціал. Зазначено, що робота з батьками забезпечує успіх у формуванні діалогічної компетентності дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Родина має широкий арсенал засобів впливу на розвиток комунікації та мовлення, відмінний від того, яким користуються педагоги під час занять. Для забезпечення ефективного формування навичок діалогу необхідний постійний обмін з батьками знаннями про засоби і методи, які можна використовувати в кожному конкретному випадку. The article analyzes the impact on the formation of dialogical competence of preschoolers with intellectual development disorders of the peculiarities of communication and interaction in the family environment and identifies the aspects of the special teacher's consultative work with parents. The general principle of correctional and habilitation work is an individual and targeted approach aimed at developing the specific needs of each child, which helps to maximize their communicative potential. It is noted that working with parents ensures success in forming the dialogic competence of children with intellectual disabilities. The family has a wide arsenal of means of influencing the development of communication and speech, different from the one used by teachers during classes. To ensure the effective formation of dialogue skills, a constant exchange of knowledge with parents about the means and methods that can be used in each specific case is necessary.
dc.identifier.citationЯкуба Л. С. Консультування батьків як засіб створення умов для формування діалогічної компетентності дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку / Л. С. Якуба // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 402–407.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14533
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectформування діалогічної компетентності
dc.subjectінтелектуальні порушення
dc.subjectкомунікація
dc.subjectдіти дошкільного віку
dc.subjectпедагогічна підтримка батьків
dc.subjectаспірантські роботи
dc.subjectformation of dialogic competence
dc.subjectintellectual disabilities
dc.subjectcommunication
dc.subjectpreschool children
dc.subjectpedagogical support for parents
dc.subjectpostgraduate works
dc.titleКОНСУЛЬТУВАННЯ БАТЬКІВ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
dc.title.alternativeCOUNSELLING PARENTS AS A MEANS OF CREATING CONDITIONS FOR THE FORMATION OF DIALOGUE COMPETENCE OF PRESCHOOLERS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES. DEVELOPMENTAL DISABILITIES
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Якуба Л.С. Консультування батьків.pdf
Розмір:
5.94 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: