ПРОФЕСІЙНИЙ ПРОФІЛЬ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ-ІННОВАТОРА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито провідні риси професійного профілю сучасного вчителя-інноватора як фахівця, здатного послідовно та цілеспрямовано впроваджувати інновації у освітній процес, досягаючи при цьому гарантованих якісних результатів. До таких рис віднесено: високий професіоналізм, інноваційне мислення, інноваційні знання й вміння, високі моральні якості. The article reveals the main features of the professional profile of a modern teacher-innovator as a specialist capable of introducing innovations into the educational process consistently and purposefully, while achieving guaranteed quality results. These features include: high professionalism, innovative thinking, innovative knowledge and skills, high moral qualities.
Опис
Ключові слова
учитель-інноватор, професійний профіль, інновація, інноваційна діяльність, teacher-innovator, professional profile, innovation, innovative activity
Цитування
Попова О. Професійний профіль сучасного вчителя-інноватора / О. Попова, О. Григораш // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 343–348.