ВИКОРИСТАННЯ МНЕМОТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ ПРИ ОБСТЕЖЕННІ ЗВУКОВИМОВНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ

dc.contributor.authorДюсембіна, A. C.
dc.date.accessioned2024-03-25T09:02:51Z
dc.date.available2024-03-25T09:02:51Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ статті розкрито основні завдання, прийоми та методи використання мнемотехніки під час проведення логопедичного обстеження, а саме звукової сторони мовлення. Обґрунтовано організацію та проведення обстеження звуковимови. Мнемотехніка відома з давніх часів і нараховує як мінімум дві тисячі років. Мнемотехніка (від грец. mnemonikon – мистецтво запам'ятовування) це система методів та прийомів, що забезпечують ефективне запам’ятовування, збереження та відтворення інформації, шляхом створення штучних асоціацій. Ця технологія не вимагає особливих умов для використання, тому органічно вписується в будь-який вид логопедичної роботи. Зазначено, що застосування мнемотехніки у вигляді таблиць з яскравими зображеннями сприятиме позитивній атмосфері, встановленню контакту між логопедом та дитиною під час проведення обстеження, а також використовується як цікавий, пізнавальний дидактичний матеріал для обстеження звуковимови, і вже на етапі обстеження сприятиме розвитку артикуляційної моторики та словникового запасу. The article discloses the main tasks, techniques and methods of using mnemonics during speech therapy examination, namely the sound side of speech. The organization and conduct of the sound-speech examination is substantiated. Mnemonic techniques have been known since ancient times and are at least two thousand years old. Mnemotechnics (from the Greek mnemonikon - the art of remembering) is a system of methods and techniques that ensure effective memorization, preservation and reproduction of information by creating artificial associations. This technology does not require special conditions for use, so it organically fits into any type of speech therapy work. It is noted that the use of mnemonics in the form of tables with bright images will contribute to a positive atmosphere, establishing contact between the speech therapist and the child during the examination, and is also used as an interesting, informative didactic material for the examination of sound and speech, and already at the examination stage will contribute to the development of articulatory motor skills and vocabulary stock.
dc.identifier.citationДюсембіна A. C. Використання мнемотехнічних прийомів при обстеженні звуковимовної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення / A. C. Дюсембіна // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 118–120.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14459
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectрозвиток мовлення
dc.subjectлогопедична робота
dc.subjectмнемотехніка
dc.subjectдіти дошкільного віку
dc.subjectстудентські роботи
dc.subjectspeech development
dc.subjectspeech therapy work
dc.subjectmnemonics
dc.subjectpreschool children
dc.subjectstudent works
dc.titleВИКОРИСТАННЯ МНЕМОТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ ПРИ ОБСТЕЖЕННІ ЗВУКОВИМОВНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ
dc.title.alternativeUSE OF MNEMONIC TECHNIQUES IN IN THE EXAMINATION OF THE SOUND-PRONUNCIATION SIDE OF SPEECH IN CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE WITH PHONETIC AND PHONEMIC UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Дюсембіна A.C. Використання мнемотехнічних прийомів.pdf
Розмір:
5.94 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: