Роль засобів масової інформації в процесі адаптації першокурсників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором було розкрито роль засобів масової інформації в процесі адаптації першокурсників. Від успішної адаптації залежить позитивна мотивація студента, його залучення до позааудиторної роботи, інтелектуальна та громадська активність. Дієвим засобом для адаптації першокурсника стає інформаційне поле: університетський та факультетський сайти, сторінки соцмереж, засоби масової інформації. Автором была раскрыта роль средств массовой информации в процессе адаптации первокурсников. От успешной адаптации зависит положительная мотивация студента, его привлечение к внеаудиторной работе, интеллектуальная и общественная активность. Действенным средством для адаптации первокурсника становится информационное поле: университетский и факультетский сайты, страницы соцсетей, средства массовой информации. The author revealed the role of mass media in the process of adaptation of first-year students. The positive motivation of the student, his involvement in extracurricular activities, intellectual and social activity depend on successful adaptation. The information field: university and faculty websites, social network pages, mass media becomes an effective tool for freshman adaptation.
Опис
Ключові слова
засоби масової інформації, адаптація, першокурсники, студентські роботи, средства массовой информации, адаптация, первокурсники, студенческие работы, media, adaptation, freshmen, student work
Цитування
Петренко В. Роль засобів масової інформації в процесі адаптації першокурсників / В. Петренко // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 62.