Формування громадської відповідальності учнівської та студентської молоді: з досвіду діяльності ГО «Окремий науково-освітній центр Українського козацтва імені Г. С. Сковороди»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-07-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розкривається досвід діяльності громадської організації «Окремий науково-освітній центр Українського козацтва імені Г. С. Сковороди». Аналізуються основні напрями діяльності з формування громадянської відповідальності учнівської та студентської молоді: національно-патріотичний, науково-пошуковий, культурно-освітній, волонтерський та поширення здорового способу життя. Experience of activity of public organization opens up the «Separate scientificallyeducational center of the Ukrainian cossacks of the name of H. S.Skovoroda». Basic directions of activity of organization are analysed from forming of civil responsibility of student's and student young people: scientifically-searching, cultural and educational, volunteer and distribution of healthy way of life.
Опис
Ключові слова
козацький рух, національно-патріотичне виховання, громадянська відповідальність, cossack motion, education, civil responsibility
Цитування
Чернікова І. В. Формування громадської відповідальності учнівської та студентської молоді: з досвіду діяльності ГО «Окремий науково-освітній центр Українського козацтва імені Г. С. Сковороди» / І. В. Чернікова // Мир. Безпека. Освіта : матеріали круглого столу за міжнар. участю, присвяч. Дню укр. миротворців та 30-й річниці участі України в миротворчих місіях ООН, Харків, 15 лип. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 45–47.