ФОРМУВАННЯ МОРФОЛОГІЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ В ОНТОГЕНЕЗІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проналізовано формування морфологічної сторони мовлення в онтогенезі. Мовленнєвий розвиток дитини є одним із основних чинників розвитку особистості в цілому. Зазначено, що морфологічна структура слова в онтогенезі засвоюється у тісному взаємозв’язку з лексичною і синтаксичною складовою граматичної системи мови. Становлення граматичної будови мови відбувається у процесі ознайомлення дошкільника з навколишнім світом, у різних видах діяльності, повсякденному житті та спілкуванні. The article analyzes the formation of the morphological aspect of speech in ontogenesis. A child's speech development is one of the main factors in the development of the personality as a whole. It is noted that the morphological structure of the word in ontogenesis is learned in close relationship with the lexical and syntactic components of the grammatical system of the language. The formation of the grammatical structure of the language takes place in the process of familiarizing the preschooler with the surrounding world, in various activities, everyday life and communication.
Опис
Ключові слова
розвиток мовлення, діти дошкільного віку, формування словотворення, логопедична робота, студентські роботи, speech development, preschool children, word formation, speech therapy work, student works
Цитування
Якименко В. С. Формування морфологічної сторони мовлення в онтогенезі / В. С. Якименко // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 449–451.