Іранська каліграфія

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Серед усіх напрямків іранської культури найбільш популярною є каліграфія. Каліграфія почала розвиватися з дуже давніх періодів історії ісламу. Сучасні іранські майстри каліграфії продовжують давні традиції і зараз вдало удосконалюють культуру каліграфії, зберігаючи стародавні традиції. Среди всех направлений иранской культуры наиболее популярна каллиграфия. Каллиграфия начала развиваться с очень давних периодов истории ислама. Современные иранские мастера каллиграфии продолжают давние традиции и сейчас удачно совершенствуют культуру каллиграфии, сохраняя древние традиции. Among all areas of Iranian culture, calligraphy is the most popular. Calligraphy began to develop from very ancient periods in the history of Islam. Modern Iranian masters of calligraphy continue the ancient traditions and now successfully improve the culture of calligraphy, preserving the ancient traditions.
Опис
Ключові слова
іранська куультура, іранська каліграфія, класифікація стилів почерку, монограми, студентські роботи, иранская куультура, иранская каллиграфия, классификация стилей почерка, монограммы, студенческие работы, Iranian culture, Iranian calligraphy, classification of handwriting styles, monograms, student work
Цитування
Проша О. Є. Іранська каліграфія / О. Є. Проша, О. В. Мараховська // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська ] ; . – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 28–29.