Алюзія в англомовному медійному дискурсі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті йдеться про інтертекстуальні зв’язки у сучасному англомовному медійному дискурсі, зокрема про алюзію як один із основних інтертекстуальних засобів. Прокоментовано типи алюзії, визначено її функції та роль у медійному текстотворенні. The article deals with intertextual connections in modern English media discourse, in particular with allusion as one of the main intertextual means. The types of allusion are commented on, its functions and role in media text creation are defined.
Опис
Ключові слова
медійний дискурс, інтертекстуальність, інтертекстуальний засіб, алюзія, media discourse, intertextuality, intertextual means, allusion
Цитування
Дорофейчик В. Алюзія в англомовному медійному дискурсі / В. Дорофейчик // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 90–92.