МЕТОДИЧНА СХЕМА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНОЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті автором запропоновано методичну схему розв’язання задач на застосування похідної. У процесі дослідження визначено такі структурні компоненти методичної схеми: цільовий компонент, який проєктується з урахуванням головної мети; змістовий компонент, який виділяє знання і вміння за темою; організаційний компонент, що розкриває організаційно-методичну діяльність вчителя і діяльність учнів; контрольно-результативний компонент, що спрямований на проведення діагностики, аналіз і корекцію знань учнів. In the article the author proposes a methodical scheme for solving problems on the application of the derivative. In the course of the research the following structural components of the methodical scheme are determined: the target component, which is designed taking into account the main goal – teaching students to solve problems on the application of the derivative; semantic component, which highlights the knowledge and skills on the topic that can be implemented through interdisciplinary links and presented in the form of applied tasks; organizational component that reveals the organizational and methodological activities of teachers and students; control and performance component aimed at diagnosing, analyzing and correcting students’ knowledge.
Опис
Ключові слова
освітній процес, математика, розв’язання задач, похідна, методична схема, educational process, mathematics, problem solving, derivative, methodical scheme
Цитування
Сіра І. Т. Методична схема розв’язування задач на застосування похідної / І. Т. Сіра, К. В. Афанасенко // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 100–102.