СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ АРТ-ТЕРАПІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянута соціально-педагогічна діяльність з профілактики девіантної поведінки підлітків за допомогою арт-терапії. Рассмотрена социально-педагогическая деятельность по профилактике девиантного поведения подростков с помощью арт-терапии.
Опис
Ключові слова
соціально-педагогічна діяльність, профілактика девіантної поведінки, підлітки, арт-терапія, студентські роботи, социально-педагогическая деятельность, профилактика девиантного поведения, подростки, арт-терапия, студенческие работы, social and pedagogical activity, prevention of deviant behavior, adolescents, art therapy, student work
Цитування
Андросова Н. С. Соціально-педагогічна діяльність з профілактики девіантної поведінки підлітків за допомогою атр-терапії / Н. С. Андросова // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали III студ. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю) / Харк. нац. пед ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред М. П. Васильєвої . – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 8.