ҐЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВОЇ ГРИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розглядається проблема гендерного виховання дітей дошкільного віку, зокрема роль сюжетно-рольової гри у цьому процесі. Робота висвітлює сутність і характеристику понять «гендерне виховання» і «сюжетно-рольова гра», аналізуються погляди вчених на важливість гендерного виховання у розвитку дошкільників. The work examines the problem of gender education of preschool children, in particular the role of story-role play in this process. The work illuminates the essence and characteristics of the concepts of "gender education" and "plot-role play", the views of scientists on the importance of gender education in the development of preschoolers are analyzed.
Опис
Ключові слова
гендерне виховання, сюжетно-рольова гра, дошкільний вік, статева поведінка, соціальні ролі, гендерний підхід, gender education, story-role play, preschool age, sexual behavior, social roles, gender approach
Цитування
Ісаєва І. С. Ґендерне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-рольової гри : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / Ісаєва І. С. ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 77 с. : табл. + дод.
Колекції