ВИКОРИСТАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНИХ ХВИЛИНОК У РОБОТІ ЗІ ШКОЛЯРАМИ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ЯК ЗАСІБ ПЕРЕМИКАННЯ УВАГИ, РОЗВАНТАЖЕННЯ НЕРВОВОЇ НАПРУГИ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто проблему перемикання і утримування уваги молодших школярів, та наведені приклади віршованих фізкультхвилинок для створення фізичної рівноваги учнів молодшої школи засобом їх проведення. The article considers the problem of switching and holding the attention of junior schoolchildren, and examples of poetic physical exercises are given to create physical balance of primary school students by means of their conduct.
Опис
Ключові слова
увага, учні молодших класів, фізкультурні хвилинки, attention, primary school students, physical education minutes
Цитування
Клименченко В. Г. Використання фізкультурних хвилинок у роботі зі школярами молодших класів як засіб перемикання уваги, розвантаження нервової напруги та профілактики порушень постави / В. Г. Клименченко // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. тез доп. ІІ наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю з дня народження Г. С. Сковороди, Харків, 27–28 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 33–38.