ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ З ПАТОЛОГІЄЮ ХРЕБТА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-12-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Анотація
В статті досліджено функціональний стан дітей 11–15 років зі сколіотичною деформацією хребта І ступеня, який характеризується порушенням функціонування серцево-судинної системи, що імовірно обумовлено дещо підвищеним тонусом нервових центрів симпатичного відділу автономної нервової системи. Результати дослідження доповнюють та підтверджують дані фундаментальних наукових робіт вітчизняних і зарубіжних учених, які займалися проблемою формування рівня здоров’я дітей із деформаціями хребта. The article investigates the functional state of children aged 11–15 years with scoliotic deformity of the spine I degree, which is characterized by impaired functioning of the cardiovascular system, which probably due to a slightly increased tone of the nerve centers of the sympathetic of the autonomic nervous system. The results of the study complement and confirm the data of fundamental scientific works of domestic and foreign scientists who dealt with the problem of formation health level of children with spinal deformities.
Опис
Ключові слова
сколіоз, серцево-судинна система, постава, scoliosis, cardiovascular system, posture
Цитування
Комісова Т. Є. Функціональний стан серцево-судинної системи у дітей з патологією хребта / Т. Є. Комісова, Л. П. Коваленко, О. О. Медвідь // Природничі науки: проєкти, дослідження, перспективи : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Старобільськ, 21–22 груд. 2021 р. / ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Старобільськ, 2021. – С. 191–193.