Витоки духовно-морального виховання дітей в Україні крізь призму суперечностей сучасності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-09-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті йдеться про українські народні традиції духовно-морального виховання дітей упродовж розвитку національної педагогічної практики від давнини до суперечливого й кризового сьогодення.В статье рассматриваются украинские народные традиции духовно-морального воспитания детей в процессе развития национальной педагогической практики от древности до противоречивой кризисной современности.The article describes the Ukrainian folk tradition of spiritual and moral education of children in the development of the national pedagogical practice from antiquity to the controversial crisis of modernity.
Опис
Ключові слова
культурно-національні традиції, народне виховання, культурно-национальные традиции, народное воспитание, cultural and national traditions, public education
Цитування
Ворожбіт-Горбатюк В. В. Витоки духовно-морального виховання дітей в Україні крізь призму суперечностей сучасності / В. В. Ворожбіт-Горбатюк // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2014. – Вип. 1. – С. 142–146.