Особливості формування соціальної компетентності молодших школярів у позашкільній діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено особливості формування соціальної компетентності молодших школярів у позашкільній діяльності. Формування соціальної компетентності молодшого школяра відбувається в процесі взаємодії з оточуючими людьми, в тому числі з батьками, вчителями, однолітками. Зазначено, що формування соціальної компетентності молодшого школяра є важливим завданням, яке сприяє успішності дитини в навчанні та житті. The publication examines the peculiarities of the formation of social competence of younger schoolchildren in extracurricular activities. The formation of the social competence of a junior high school student occurs in the process of interaction with the surrounding people, including parents, teachers, peers. It is noted that the formation of the social competence of a junior high school student is an important task that contributes to the child's success in education and life.
Опис
Ключові слова
початкова школа, позашкільна діяльність, соціальна компетентність, магістерські роботи, Elementary School, extracurricular activities, social competence, master's work
Цитування
Скрипніков В. Особливості формування соціальної компетентності молодших школярів у позашкільній діяльності / В. Скрипніков // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 39.