Култаєва Марія Дмитрівна, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України (до 75-річчя від дня народження)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
Біобібліографічний покажчик присвячено науковій діяльності Култаєвої Марії Дмитрівни, доктора філософських наук, професора, члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, завідувачці кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди з 2000 року по теперішній час. У виданні зібрано і систематизовано відомості про науковий доробок вченої впродовж 46 років науково-педагогічної діяльності (1976–2022 рр.) – дисертації, книги, монографії, навчальні посібники, підручники, статті, надруковані в наукових збірниках та періодичних виданнях, матеріали конференцій. Покажчик адресовано науково-педагогічним працівникам, педагогам, аспірантам, студентам та усім тим, хто цікавиться питаннями філософії. The biobibliographic index is devoted to the scientific activity of Maria Dmitrivna Kultaeva, doctor of philosophy, professor, corresponding member of the National Academy of Pedagogy of Sciences of Ukraine, head of the philosophy department of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University from 2000 to the present. The publication also collects systematized information about the scientific achievements of the scientist during 46 years of scientific and pedagogical work activities (1976–2022) – theses, books, monographs, study guides, textbooks, articles published in scientific collections and periodicals, materials of conferences. The index is addressed to scientific and pedagogical workers, teachers, graduate students, students and all those interested in philosophy.
Опис
Ключові слова
Култаєва М. Д., науковий доробок, бібліографія, філософська освіта, наукова школа, наукові праці, M. D. Kultaeva, scientific work, bibliography, philosophical education, scientific school, scientific works
Цитування
Култаєва Марія Дмитрівна, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України (до 75-річчя від дня народження) : біобібліографія : 1976–2022 рр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. В. П. Захарченко ; наук. ред. О. Г. Коробкіна ; бібліогр. ред. Т. І. Неудачина]. – Харків : ХНПУ, 2022. – 72 с. : портр. – (Серія «Вчені ХНПУ імені Г. С. Сковороди» ; вип. 6).