До питання удосконалення технічних умінь у процесі вивчення музичних творів

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті з’ясовано ґенезу проблеми удосконалення технічних умінь студентів-музикантів. Обґрунтовано значення вдосконалення технічної майстерності майбутніх викладачів. Статья раскрывает генезис проблемы совершенствования технических умений студентов-музыкантов. Обосновано значение совершенствования технического мастерства будущих преподавателей. The article reveals the genesis of the problem of improving the technical skills of music students. The importance of improving the technical skills of future teachers is substantiated.
Опис
Ключові слова
музичне виконавство, фортепіано, технічні уміння, студентські роботи, музыкальное исполнительство, фортепиано, технические умения, студенческие работы, musical performance, piano, technical skills, student work
Цитування
Ян Чженьюй. До питання удосконалення технічних умінь у процесі вивчення музичних творів / Чженьюй Ян, О. О. Матвєєва // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С.127–129.