МЕТОДИ АРТ-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розкрито поняття метод, арт-педагогіка. Проаналізовано сутність методів артпедагогічної роботи з учнями початкової школи. Визначено роль ритму в методах арт-педагогічної роботи з учнями початкової школи. Схарактеризовано основні функції методів арт-педагогічної роботи з учнями початкової школи. The concepts of method and art pedagogy are disclosed. The essence of the methods of art-pedagogical work with elementary school students is analyzed. The role of rhythm in the methods of art-pedagogical work with elementary school students is determined. The main functions of the methods of art-pedagogical work with elementary school students are characterized.
Опис
Ключові слова
арт-педагогіка, метод, методи арт-педагогіки, музичне мистецтво, art pedagogy, method, methods of art pedagogy, musical art
Цитування
Панасенко Ю. Методи арт-педагогічної роботи з учнями початкової школи / Ю. Панасенко // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23–24 лют. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. Юр’євої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 397–400.