Підготовка дітей до школи засобами сучасних технологій навчання грамоти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерському дослідженні проаналізовано проблему підготовки дітей до навчання в школі на сучасному етапі, узагальнено програму «Дитина» щодо визначення завдань навчання грамоти дiтей дошкiлього вiку, вивчено рiвень мовленнєвої готовності старших дошкільників до навчання в школі, розроблено й впроваджено в освітній процес ЗДО комплекс занять на основі комплексного використання сучасних технологій навчання грамоти. The master's research analyzed the problem of preparing children to study at school at the current stage, summarized the "Child" program for determining the tasks of literacy training for preschool children, studied the level of speech readiness of older preschoolers for schooling, developed and implemented in the educational process of preschool education a set of classes for based on the complex use of modern literacy teaching technologies.
Опис
Ключові слова
підготовка до школи, навчання грамоти, діти дошкільного віку, вихователі, сучасні технології, заклади дошкільної освіти, preparation for school, literacy, preschool children, educators, modern technologies, preschool education institutions
Цитування
Зінченко К. О. Підготовка дітей до школи засобами сучасних технологій навчання грамоти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / К. О. Зінченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 64 с. : табл.
Колекції