ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вид-во "Точка"
Анотація
Автор вважає, що використання українського музичного фольклору ефективно впливатиме на формування основ національної самосвідомості дітей старшого дошкільного віку, що буде виявлятися у проявах інтересу до української традиційної культури, розширенні обізнаності дітей з народними піснями, їх видами та жанрами, українськими народними традиціями, звичаями, обрядами, іграми, танцями, музичними інструментами. А це, в свою чергу, допоможе дітям глибше усвідомити свою приналежність до українського народу. Автор считает, что использование украинского музыкального фольклора будет эффективно влиять на формирование основ национального самосознания детей старшего дошкольного возраста, что будет проявляться в выражении интереса к украинской традиционной культуре, расширении осведомленности детей о народных песнях, их видах и жанрах, украинских народных традициях, обычаях, обрядах, играх, танцах, музыкальных инструментах. А это, в свою очередь, поможет детям глубже осознать свою принадлежность к украинскому народу.
Опис
Ключові слова
національна самосвідомість, національне виховання, діти старшого дошкільного віку, українська культура, український музичний фольклор, українська народна музика, дошкільні навчальні заклади, навчально-виховний процес, национальное самосознание, национальное воспитание, дети старшего дошкольного возраста, украинская культура, украинский музыкальный фольклор, украинская народная музыка, дошкольные учебные заведения, учебно-воспитательный процесс, national identity, national education, children of preschool age, Ukrainian culture, Ukrainian musical folklore, Ukrainian folk music, pre-school educational institution, the educational process
Цитування
Донченко Л. І. Формування національної самосвідомості старших дошкільників засобами українського музичного фольклору / Л. І. Донченко // Традиційна культура в умовах глобалізації: родинні цінності і трансляція соціокультурного досвіду поколінь : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 20-21 трав. 2016 р.) / Департамент культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. ; [редкол.: Л. Г. Омельченко, О. Г. Бугайченко, Н. М. Роман]. – Харків : Точка, 2016. – C. 71–75.