Анотація на обробку української народної пісні Миколая Дмитровича Леонтовича «Ой перепеличка»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Однією з форм роботи в класі хорового диригування є складання анотації на твір, що виконується. Стаття являє собою аналіз хорової партитури «Ой перепілка» - української народної пісні в обробці Миколи Леонтівіча. Одной из форм работы в классе хорового дирижирования является составление аннотации на разучиваемое произведение. Статья представляет собой анализ хоровой партитуры« Ой перепелка» - украинской народной песни в обработке Николая Леонтивича. One of the forms of work in the class of choral conducting is the compilation of an annotation for a piece that is performed. The article analyzes the choral score “Quail” - a Ukrainian folk song edited by Nikolai Leontovich.
Опис
Ключові слова
хорова партитура, анотація, українська пісня, обробка, Леонтович М. Д., студентські роботи, хоровая партитура, аннотация, украинская песня, обработка,, Леонтович Н. Д., студенческие работы, choral score, abstract, Ukrainian song, processing, Leontovich N. D., student work.
Цитування
Склярова Ю. С. Анотація на обробку української народної пісні Миколи Дмитровича Леонтовича «Ой перепеличка» / Ю. С. Склярова, А. В. Соколова // Час мистецької освіти. Особистість у мистецькому просторі сучасної Європи : зб. тез та матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–22 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 79–80.