Забезпечення професійної компетентності майбутнього вчителя музики в умовах магістратури

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто питання забезпечення професійної компетентності майбутнього вчителя музики в умовах магістратури на прикладі вивчення дисципліни «Практикум з музичної педагогіки». В статье рассмотрены вопросы обеспечения профессиональной компетентности будущего учителя музыки в условиях магистратуры на примере изучения дисциплины «Практикум по музыкальной педагогике». The article considers the issues of ensuring professional competence of a future music teacher in a magistracy on the example of studying the discipline "Workshop on musical pedagogy".
Опис
Ключові слова
професійна компетентність, майбутній учитель музики, магістратура, практикум, музична педагогіка, профессиональная компетентность, будущий учитель музыки, магистратура, практикум, музыкальная педагогика, professional competence, future music teacher, master's program, workshop, musical pedagogy
Цитування
Беземчук Л. В. Забезпечення професійної компетентності майбутнього вчителя музики в умовах магістратури / Л. В. Беземчук // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; редкол. : І. Ф. Прокопенко (голов. ред.) та ін. – Харків : ХНПУ, 2012. – Вип. 37. – С. 11–20.