ГНІЗДУВАННЯ ГОЛУБА-СИНЯКА (COLUMBA OENAS) НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛТАВСЬКОГО ГІРНИЧОГО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено гніздування голуба-синяка на території Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Зазначено, що територія дослідження має позитивне значення у підтримці чисельності даного виду та в подальшому його збільшенні. Голуб-синяк проявляє себе як типовий склерофіл, що освоїв гніздування в бетонних опорах лінії електропередач. Нині цей вид відносять до одного із кандидатів на виключення з Червоної книги України, висвітлені дослідження орнітологів вказують на те, що птах добре адаптується до змін навколишнього середовища та чисельність виду зростає. The publication examines the nesting of the blue pigeon on the territory of the Poltava Mining and Processing Plant. It is noted that the research area has a positive value in maintaining the number of this species and in its further increase. The blue pigeon manifests itself as a typical sclerophyll that has mastered nesting in concrete power line supports. Currently, this species is classified as one of the candidates for exclusion from the Red Book of Ukraine, the highlighted studies of ornithologists indicate that the bird adapts well to environmental changes and the number of the species is increasing.
Опис
Ключові слова
орнітологія, голуб-синяк, гніздування, техногенні території, ornithology, Columba oenas, nesting, man-made territories
Цитування
Літвін Л. М. Гніздування голуба-синяка (Columba oenas) на території Полтавського гірничо-збагачувального комбінату / Л. М. Літвін, А. Б. Чаплигіна // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 358–359.