Мовна субкатегорія «одиничності» у поезіях І. Світличного

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено особливості семантики мовних одиниць на позначення кількості у поетичних текстах Івана Світличного. Зазначено, що різноманітність семантики мовних одиниць на позначення кількості, а саме одиничності, вкотре доводить, що субкатегорія «одиничності» має значно більший спектр значень, ніж просто називання однієї речі: самостійність, порожнеча, самотність, єдність, нероздільність, спільність і подібне. До того ж автор використовує не просто різні частини мови на позначення кількості, а й синтаксичні конструкції, що доводить талановитість письменника та його вміння використовувати різні мовні засоби. The publication examines the peculiarities of the semantics of linguistic units used to denote quantity in the poetic texts of Ivan Svitlychny. It is noted that the diversity of the semantics of linguistic units to denote quantity, namely singularity, once again proves that the subcategory of "singularity" has a much wider range of meanings than simply naming one thing: independence, emptiness, loneliness, unity, inseparability, commonality and similar. In addition, the author uses not only different parts of the language to indicate the number, but also syntactic constructions, which proves the writer's talent and his ability to use different linguistic means.
Опис
Ключові слова
українська мова, семантика, мовні одиниці, поетичні тексти, Світличний Іван, Ukrainian language, semantics, language units, poetic texts, Ivan Svitlichnyi
Цитування
Дечко А. Мовна субкатегорія «одиничності» у поезіях І. Світличного / А. Дечко // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2022. – С. 29–32.