Визначення профілю функціональної асиметрії головного мозку у підлітків в залежності від статі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
European Conference
Анотація
Оскільки і на теперішній час лівостороння асиметрія є одним із найцікавіших феноменів та вимагає подальшого вивчення, ми вирішили дослідити її прояв у сучасних підлітків віком від 15 до 17 років. Мета роботи – здійснити оцінку сенсомоторних асиметрій у підлітків та оцінити їхній коефіцієнт правобічної латералізації в залежності від статі. У ході дослідження підтверджено наукову гіпотезу, щодо взаємозалежності латералізації психічних процесів та статевої належності. Виявлено, що повна ліворукість та сильніше виражена ліворукість порівняно з праворукістю характерна у більшому ступені для дівчат. Since left-sided asymmetry is still one of the most interesting phenomena and requires further study, we decided to investigate its manifestation in modern teenagers aged 15 to 17 years. The purpose of the work is to evaluate sensorimotor asymmetries in adolescents and to evaluate their coefficient of right lateralization depending on gender. The research confirmed the scientific hypothesis regarding the interdependence of the lateralization of mental processes and gender. It was found that complete left-handedness and more pronounced left-handedness compared to right-handedness is characteristic to a greater extent for girls.
Опис
Ключові слова
асиметрія півкуль, сенсомоторна асиметрія, коефіцієнт правобічної латералізації, hemispheric asymmetry, sensorimotor asymmetry, right lateralization coefficient
Цитування
Мамотенко А. В. Визначення профілю функціональної асиметрії головного мозку у підлітків в залежності від статі / А. В. Мамотенко, А. С. Ляшенко // Theories of world science and technology implementation : Abstracts of XVIII International Scientific and Practical Conference, Osaka, Japan, May 08–10, 2023. – Osaka, 2023. – Pp. 20–24.