ДО 125–РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ СТЕФАНА АНДРІЙОВИЧА ТАРАНУШЕНКА (1889–1976 РР.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Изд-во "Курсор"
Анотація
Розкривається життєвий та творчій шлях відомого мистецтвознавця, пам’яткоохоронця С. А. Таранушенко. Біографія досліджується крізь призму суспільно-політичних та ідеологічних змін у державі. Простежується колосальний внесок дослідника у справу збереження культурної спадщини Слобожанщини у 1920-ті – на початку 1930-х рр. Раскрывается жизненный и творческой путь известного искусствоведа С. А. Таранушенко. Биография исследуется сквозь призму общественно-политических и идеологических изменений в государстве. Прослеживается колоссальная роль исследователя в деле сохранения культурного наследия Слобожанщины в 1920-ые - в начале 1930-х гг. It reveals the life and career of famous art S. A. Taranushenko. Biography studied in the light of social, political and ideological changes in the state. Researcher traced the colossal role in the preservation of cultural heritage Slobozhanshchina in the 1920s - in the early 1930s.
Опис
Ключові слова
Таранушенко С. А., культурна спадщина, охорона пам’яток, Слобожанщина, Таранущенко С. А., культурное наследие, охрана памятников, Слобожанщина, Taranuschenko S. A., cultural heritage, protection of monuments, Slobozhanshchina
Цитування
Чернікова І. В. До 125-річчя від дня народження Стефана Андрійовича Таранушенка (1889–1976 рр.) / І. В. Чернікова // Культурна спадщина Слобожанщини : зб. наук. ст. – Харків : Курсор, 2016. – Число 30. – С. 52–61.