Розвиток творчої особистості молодшого школяра на уроках із дизайну і технологій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто проблему розвитку творчих здібностей молодшого шкільного віку на уроках із дизайну і технологій. Акцентовано увагу на уроках із дизайну і технологій із пластичними та волокнистими матеріалами. В статье рассмотрена проблема развития творческих способностей детей младшего школьного возраста на уроках дизайна и технологий. Акцентировано внимание на уроках дизайна и технологий с пластическими и волокнистыми материалами. In the article the problem of development of creative abilities of children of primary school age at lessons of design and technologies. Attention is focused on the lessons of design and technology with plastic and fibrous materials.
Опис
Ключові слова
творчість, творчі здібності, дизайн, ліплення, аплікація, творчество, творческие способности, дизайн, лепка, аппликация, creativity, creative abilities, design, modeling, application
Цитування
Глінка І. В. Розвиток творчої особистості молодшого школяра на уроках із дизайну і технологій / І. В. Глінка, Н. О. Довгопола // Теорія і методика навчання : проблеми та пошуки : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 15. – С. 4–9.