ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЕФЕКТИВНОГО ЗАСОБУ НАВЧАННЯ ФІЗИЦІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні та розробці методики навчання фізиці учнів засобами цифрових технологій, що забезпечує формування необхідного рівня знань та умінь учнів. Об'єктом дослідження є процес навчання фізиці учнів основної школи. Предметом дослідження є методика навчання фізиці учнів основної школи засобами цифрових технологій. Гіпотеза дослідження: якщо навчати фізиці учнів засобами цифрових технологій, це забезпечить ефективніше засвоєння учнями знань і умінь з фізики, підвищить їх пізнавальну активність у навчанні. The purpose of the research is to substantiate and develop the methodology of teaching physics to students using digital technologies, which ensures the formation of the necessary level of knowledge and skills of students. The object of the study is the process of teaching physics to elementary school students. The subject of the research is the method of teaching physics to primary school students using digital technologies. The hypothesis of the research: if teaching physics to students using digital technologies, it will ensure more effective assimilation of knowledge and skills in physics by students, and increase their cognitive activity in learning.
Опис
Ключові слова
цифрові технології, цифрові лабораторії, фізичний експеримент, digital technologies, digital laboratories, physical experiment
Цитування
Шматько М. В. Застосування цифрових технологій як ефективного засобу навчання фізиці учнів основної школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Фізика) / М. В. Шматько ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. фізики і хімії. – Харків, 2022. – 51 с. : іл.
Колекції