ЗАСОБИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЇ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито суть понять «засіб», «засоби професійної підготовки». Розглядаються компоненти та засоби підготовки майбутніх соціальних працівників до профорієнтації учнів старших класів. Наведено комплекс засобів цієї підготовки. В статье раскрыта суть понятий «средство», «средства профессиональной подготовки». Рассматриваются компоненты и средства подготовки будущих социальных работников к профориентации учащихся старших классов. Приведен комплекс средств этой подготовки. The article describes the essence of the terms "means", "means of vocational training". The components and means of preparing future social workers for vocational guidance of senior students are considered. The complex of means of this preparation is given.
Опис
Ключові слова
соціальні працівники, професійна підготовка, професійна орієнтація, старшокласники, магістерські роботи, социальные работники, профессиональная подготовка, профессиональная ориентация, старшеклассники, магистерские работы, social workers, vocational training, professional orientation, high school students, master's works
Цитування
Коваль О. В. Засоби підготовки майбутніх соціальних працівників до профорієнтації учнів старших класів / О. В. Коваль // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 95–98.