Генеалогiчнi дослiдження регiонального соцiуму: iсторiя роду Мальчевських

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статтi на прикладi iсторії роду Мальчевських досліджуються особливості генеалогічних пошуків родоводів основних станів слобожанського соціуму, окреслюϵться базове коло генеалогічних джерел і методика генеалогічного дослідження. В статье на примере истории рода Мальчевских исследуются особенности генеалогических поисков родословных основных сословий слобожанского социума, очерчивается базовый круг генеалогических источников и методика генеалогического исследования. Using the example of the history of the Malchevsky clan as an example, the features of genealogical searches of genealogies of the main estates of Slobozhansky society are examined, the basic circle of genealogical sources and the methodology of genealogical research are outlined.
Опис
Ключові слова
генеалогічні дослідження, регоіналістика, біографістика, генеалогические исследования, регионалистика, биографистика, genealogical research, regional studies, biographical researches
Цитування
Мiрошнiченко С. В. Генеалогiчнi дослiдження регiонального соцiуму: iсторiя роду Мальчевських / С. В. Мiрошнiченко // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Сер. : Історія та географія. – Харків : Колегіум, 2017. – Вип. 54. – С. 161–166.