Підготовка майбутнього вчителя музики до конструювання змісту мистецької освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Анотація
У статті розглядається проблема напрямів підготовки майбутнього вчителя музики до конструктивної діяльності в умовах модульного підходу структурування змісту мистецької освіти. The paper treats the problem of branches of a future music teacher training for constructive activity in the terms of modular approach to the structuring art education content.
Опис
Ключові слова
вчитель музики, конструктивна діяльність, модульний підхід, зміст мистецької освіти, a music teacher, constructive activity, modular approach, art education content
Цитування
Беземчук Л. В. Підготовка майбутнього вчителя музики до конструювання змісту мистецької освіти / Л. В. Беземчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Н. В. Гузій (відп. ред.) та ін.]. – Київ : НПУ, 2012. – Вип. 16 (26). – С. 17–22.