Developing Professional Skills of Future Teachers of English in Mixed-Ability Groups

dc.contributor.authorChukhno, O. A.
dc.date.accessioned2023-11-07T14:21:15Z
dc.date.available2023-11-07T14:21:15Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractThe ultimate goal of pedagogical education is to prepare specialists who possess a sufficient level of professional competence and are able to teach successfully at school. To achieve this goal, it should be taken into account that students in one academic group may differ in a number of characteristics, such as their cultural and social background, motivation, learner styles, level of academic performance in different subjects, etc. The study aims to set out guidelines for developing professional skills of future teachers of English while working in mixed-ability groups. The analysis of students’ academic performance in the courses of methodology and General English leads to the conclusion that the levels of professional skills in one academic group may differ considerably from student to student and that the acquisition of these skills is in many cases affected by students’ level of language command, but the impact in question is not limited to this factor. The study also outlines the particularities of teaching methodology in comparison with teaching English to ordinary learners. In the process of teaching methodology, it is recommended; 1) to consider students’ level of communicative competence; 2) to identify the reasons for the discrepancy between students’ levels of communicative and professional skills and to take these data into account while developing the course; 3) to use differentiated instruction explicitly; 4) to adapt the process and product of teaching (but not the content) to the students’ needs; 5) to delegate responsibility for differentiation to students; 6) to use all modes of interaction (whole-class activities, individual work, work in homogeneous and heterogeneous groups). Following these guidelines by methodology teachers may increase the chances for pre-service teachers of English to acquire all the professional skills stated in the educational program by the end of Year 4. Further research in this field involves: 1) developing the algorithm of teacher actions in planning and using differentiated instruction while teaching the course of methodology to pre-service teachers of English; 2) working out a set of activities for teaching the course of methodology to pre-service teachers of English and verifying the effectiveness of these activities via conducting a pedagogical intervention. Кінцевою метою педагогічної освіти є підготовка спеціалістів, які володіють достатнім рівнем професійної компетентності для успішного виконання освітньої діяльності в школі. Для досягнення цієї мети необхідно зважати на те, що студенти в одній академічній групі можуть відрізнятися один від одного за такими характеристиками, як культурне і соціальне походження, мотивація, стиль навчання, рівень академічної успішності з різних дисциплін та ін. Метою дослідження є сформулювати рекомендації щодо розвитку професійних умінь майбутніх учителів англійської мови під час роботи в різнорівневих групах. Аналіз академічної успішності студентів з методики й загального курсу англійської мови дозволяє зробити висновок, що рівень професійних умінь може суттєво відрізнятися від студента до студента і що оволодіння цими вміннями у багатьох випадках залежить від рівня комунікативної компетентності студентів, проте цей вплив не обмежується зазначеним фактором. Дослідження також розкриває особливості навчання методики у порівнянні з навчанням звичайних учнів англійської мови. У процесі викладання методики рекомендовано: 1) враховувати рівень комунікативної компетентності студентів; 2) виявити причини невідповідності між рівнями розвитку комунікативних і професійних умінь студентів і зважати на ці дані під час розробки курсу; 3) використовувати диференційоване навчання експліцитно; 4) коригувати процес і продукт навчання (але не зміст навчання) відповідно до потреб студентів; 5) покладати відповідальність за диференціацію на студентів; 6) використовувати всі режими взаємодії (фронтальні вправи, індивідуальну роботу, роботу в однорідних і неоднорідних групах). Дотримання цих рекомендацій викладачами методики може підвищити шанси майбутній учителів англійської мови оволодіти всіма професійними вміннями, що прописані в освітній програмі, на кінець четвертого курсу. Подальші розвідки у цьому напрямку включають: 1) укладання алгоритму дій викладача у плануванні й використанні диференційованого навчання під час навчання методики майбутніх учителів англійської мови; 2) розробку системи вправ для викладання курсу методики майбутнім учителям англійської мови й перевірку ефективності цих вправ шляхом проведення педагогічного експерименту.
dc.identifier.citationChukhno O. A. Developing Professional Skills of Future Teachers of English in Mixed-Ability Groups / O. A. Chukhno // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. – 2023. – Вип. 2 (113). – C. 150–159.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12953
dc.language.isoen
dc.publisherЖитомирський державний університет імені Івана Франка
dc.subjectcommunicative competence
dc.subjectdifferentiated instruction
dc.subjectmethodology
dc.subjectmixed-ability groups
dc.subjectpedagogical education
dc.subjectpre-service teachers of English
dc.subjectprofessional skills
dc.subjectкомунікативна компетентність
dc.subjectдиференційоване навчання
dc.subjectметодика
dc.subjectрізнорівневі групи
dc.subjectпедагогічна освіта
dc.subjectмайбутні вчителі
dc.subjectпрофесійні вміння
dc.titleDeveloping Professional Skills of Future Teachers of English in Mixed-Ability Groups
dc.title.alternativeРозвиток професійних навичок майбутніх учителів англійської мови в різнорівневих групах
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Стаття_Житомир_2023.pdf
Розмір:
662.18 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: