Аналіз розвитку координаційних здібностей у юних бейсболістів 10–12 років

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Анотація
Проведене тестування координаційних здібностей у юних бейсболістів групи початкової підготовки (ГПП-1) віком 10-12 і школярів відповідного віку що не займаються цим видом спорту за розробленою методикою Д.В. Агапова. Виявлена достовірна різниця (р<0,05) між показниками формування координаційних здібностей за просторовими, часовими і силовими параметрами у юних бейсболістів і школярів, що не займаються бейсболом. Проведено тестирование координационных способностей у юных бейсболистов группы начальной подготовки (ГНП-1) 10-12 лет и школьников соответствующего возраста не занимающихся этим видом спорта по разработанной методике Д.В.Агапова. Выявлена достоверная разница (р<0,05) между показателями формирования координационных способностей по пространственным, временным и силовыми параметрами у юных бейсболистов и школьников, которые не занимаются бейсболом. Coordination abilities were tested among young baseball players of the initial training group (ITG-1) including 10-12 years old players and schoolchildren of the corresponding age who are not involved in this sport according to the developed technique by D.V. Agapov. A significant difference (p <0.05) was revealed between the indicators of the formation of coordination abilities in terms of spatial, temporal and strength parameters among young baseball players and schoolchildren who are not involved in baseball.
Опис
Ключові слова
бейсбол, школярі, координація, тестування, бейсбол, школьники, координация, тестирование, baseball, puiple, coordination, testing
Цитування
Гринченко І. Б. Аналіз розвитку координаційних здібностей у юних бейсболістів 10–12 років / І. Б. Гринченко, В. В. Буяло, Т. В. Карпунець // Технології збереження здоров’я, реабілітація і фізична терапія : зб. ст. XII Міжнар. наук. конф., Харків–Торунь, 7–8 листоп. 2019 р. – Харків, 2019. – С. 22–25.