TECHNOLOGY OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE SOCIAL PEDAGOGUES AND SOCIAL WORKERS TO PREVENTION OF MALADJUSTMENT OF PUPILS

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Katowice School of Technology
Анотація
The article defines the essence of the technology of professional training of future social pedagogues and social workers to prevent maladjustment of pupils , describes the stages and means of its implementation. On the basis of analysis and generalization of scientific research on the problem of technological provision of the process of professional training of future social pedagogues and social workers for the prevention of maladjustment of pupils, the main components of the relevant technology, as well as scientific and methodological support for its implementation are singled out; the didactic conditions of introduction of the indicated technology in the pedagogical process of the higher educational institution, as well as its results are given. У статті визначено сутність технології професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників до профілактики дезадаптації учнів, охарактеризовано етапи та засоби її реалізації. На основі аналізу та узагальнення наукових досліджень з проблеми технологічного забезпечення процесу професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників для профілактики дезадаптації учнів визначено основні складові відповідної технології, а також науково-технічну виокремлено методичне забезпечення її проведення; наведено дидактичні умови впровадження зазначеної технології в педагогічний процес вищого навчального закладу, а також його результати.
Опис
Ключові слова
prevention of maladjustment of pupils, future social pedagogues and social workers, professional training, social institutions, профілактика дезадаптації учнів, майбутні соціальні педагоги та соціальні працівники, професійна підготовка, соціальні інститути
Цитування
Kostina V. V. Technology of professional training of future social pedagogues and social workers to prevention of maladjustment of pupils / V. V. Kostina // Innovation and information technologies in the social and economic development of society : monograph. – Katowice, 2018. – Pp. 227–239.