Характеристика сучасних музично-педагогічних систем

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті здійснено порівняльний аналіз сучасних музично-педагогічних систем. Доведено, що в музичній освіті сьогодення переважає інтегрований підхід. В статье осуществлен сравнительный анализ современных музыкально-педагогических систем. Доказано, что в настоящее время в музыкальном образовании преобладает интегрированный подход. The article provides a comparative analysis of modern music and pedagogical systems. It has been proven that currently an integrated approach prevails in music education.
Опис
Ключові слова
музична освіта, педагогічна система, навчальні програми, інтеграція, студентські роботи, музыкальное образование, педагогическая система, учебные программы, интеграция, студенческие работы, education, pedagogical system, curriculum, integration, student work
Цитування
Панасенко Ю. А. Характеристика сучасних музично-педагогічних систем / Ю. А. Панасенко, Л. В. Беземчук // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 141–144.