Застосування методу проектів у зарубіжних моделях навчання учнів

dc.contributor.authorЖозе да Коста, Г. О.
dc.date.accessioned2018-12-05T07:55:15Z
dc.date.available2018-12-05T07:55:15Z
dc.date.issued2017-04-11
dc.description.abstractУ зарубіжних країнах метод проектів наводиться освітянами як приклад особистісно-орієнтованих педагогічних технологій. Елементи методу проектів широко використовуються в різних моделях навчання для розвитку пошуково-пізнавальних навичок учнів. Застосування методу проектів у сучасній українській школі вважається одним із перспективних способів навчання, тому що за таких умов краще відбувається творча самореалізація суб’єктів навчального процесу, підвищується мотивація засвоєння нового матеріалу, розвиваються їхні інтелектуальні здібності. В зарубежных странах метод проектов приводится педагогами в качестве примера личностно-ориентированных педагогических технологий. Элементы метода проектов широко используются в различных моделях обучения для развития поисково-познавательных навыков учащихся. Применение метода проектов в современной украинской школе считается одним из перспективных способов обучения, так как при таких условиях лучше происходит творческая самореализация субъектов учебного процесса, повышается мотивация усвоения нового материала, развиваются их интеллектуальные способности. In foreign countries the method of projects is recognized by teachers as one of learner-centered pedagogical technologies. The elements of the method of projects are widely used in various models of learning for development of students’ search and cognitive skills. Application of the method of projects in modern Ukrainian school is considered to be one of the promising ways of learning, because it creates the facilities for creative self-realization of participants of educational process, increases motivation to gain knowledge and promotes the development of students’ intellectual abilities.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЖозе да Коста Г. О. Застосування методу проектів у зарубіжних моделях навчання учнів / Г. О. Жозе да Коста // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 231–234.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1874
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издатuk_UA.UTF-8
dc.subjectособистісно-орієнтована педагогікаuk_UA.UTF-8
dc.subjectзорієнтована педагогікаuk_UA.UTF-8
dc.subjectдослідницька роботаuk_UA.UTF-8
dc.subjectметод проектівuk_UA.UTF-8
dc.subjectінноваційний підхідuk_UA.UTF-8
dc.subjectучніuk_UA.UTF-8
dc.subjectосновна школаuk_UA.UTF-8
dc.subjectзагальноосвітні навчальні закладиuk_UA.UTF-8
dc.subjectаспірантські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectличностно-ориентированная педагогикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectориентированная педагогикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectисследовательская работаuk_UA.UTF-8
dc.subjectметод проектовuk_UA.UTF-8
dc.subjectинновационный подходuk_UA.UTF-8
dc.subjectученикиuk_UA.UTF-8
dc.subjectосновная школаuk_UA.UTF-8
dc.subjectобщеобразовательные учебные заведенияuk_UA.UTF-8
dc.subjectаспирантские работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectperson-oriented pedagogyuk_UA.UTF-8
dc.subjectoriented pedagogyuk_UA.UTF-8
dc.subjectresearch workuk_UA.UTF-8
dc.subjectmethod of projectsuk_UA.UTF-8
dc.subjectinnovative approachuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudentsuk_UA.UTF-8
dc.subjectelementary schooluk_UA.UTF-8
dc.subjectgeneral educational institutionsuk_UA.UTF-8
dc.subjectpost-graduate worksuk_UA.UTF-8
dc.titleЗастосування методу проектів у зарубіжних моделях навчання учнівuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПрименение метода проектов в зарубежных моделях обучения учениковuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeApplication of the method of projects in foreign models of student learninguk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Жозе да Коста Г. О. .pdf
Розмір:
1.46 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: