Автореферати докторських та кандидатських дисертацій, отриманих ХНПУ імені Г. С. Сковороди (2018 р.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
Мета даного покажчика – ознайомити читачів з багатоплановими науковими дослідженнями вчених. До складу покажчика увійшли автореферати дисертацій, які були отримані університетом у період з грудня 2017 року по грудень 2018 року. Бібліографічні описи авторефератів дисертацій згруповані у хронологічному порядку, що надає можливість простежити динаміку розвитку науково-дослідної діяльності вчених, у межах року – в алфавіті прізвищ авторів. Цель данного указателя - ознакомить читателей с многоплановыми научными исследованиями ученых. В состав указателя вошли авторефераты диссертаций, которые были получены университетом в период с декабря 2017 по декабрь 2018 года. Библиографические описания авторефератов диссертаций сгруппированы в хронологическом порядке, дает возможность проследить динамику развития научно-исследовательской деятельности ученых, в пределах года - в алфавите фамилий авторов. The purpose of this index is to introduce readers to the multidimensional scientific research of scientists. The structure of the index included abstracts of dissertations, which were received by the University in the period from December 2017 to December 2018. Bibliographic descriptions of dissertations are grouped in chronological order, which provides an opportunity to trace the dynamics of the development of research activities of scientists, within the year - in the alphabet of the authors' names.
Опис
Ключові слова
автореферати, бібліографічний покажчик, докторські дисертації, кандидатські дисертації, авторефераты, библиографический указатель, докторские диссертации, кандидатские диссертации, abstracts, bibliographic index, doctoral dissertations, candidate's theses
Цитування
Автореферати докторських та кандидатських дисертацій, отриманих ХНПУ імені Г. С. Сковороди (2018 р.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, наук. бібліотека ; уклад. Т. І. Неудачина ; відп. ред. О. Г. Коробкіна. – Харків : ХНПУ, 2018. – 34 с.