АНАЛІЗ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ ХХI СТОЛІТТЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором здійснено інфляційних процесів з 2000 по 2019 рр. Причини досить великіх темпів зростання інфляції автор бачить в політичній нестабільності у державі та початку військових дій на Сході України. The author carried out inflationary processes from 2000 to 2019. The author sees the reasons for the rather high rate of inflation growth in the political instability in the state and the start of military operations in the East of Ukraine.
Опис
Ключові слова
економіка України, інфляція, студентські роботи, economy of Ukraine, inflation, student work
Цитування
Компанієць Д. В. Аналіз інфляційних процесів в українській економіці ХХІ століття / Д. В. Компанієць // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІІ Міжвузів. студент. наук. конф., Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [орг. ком.: І. Ф. Прокопенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 32–33.