ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Анотація
Публікація присвячена пошуку відповіді на питання про те, що є стабілізуючим фактором професійної освіти вчителів в умовах воєнного стану та повоєнного періоду. В роботі предсатвлена цілісна система професійної підготовки педагогів на засадах ціннісно орієнтованого підходу, яка передбачає наскрізний шлях на всіх рівнях вищої педагогічної освіти – перший (бакалаврський), другий (магістерський), третій (освітньо-науковий). The publication is dedicated to finding an answer to the question of what is a stabilizing factor in the professional education of teachers in the conditions of martial law and the post-war period. The work presents a holistic system of professional training of teachers based on a value-oriented approach, which provides for an end-to-end path at all levels of higher pedagogical education - first (bachelor's), second (master's), third (educational and scientific).
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, педагоги, цінності, європейські цінності, professional training, teachers, values, European values
Цитування
Ушмарова В. В. Професійна підготовка педагогів в контексті європейських цінностей / В. В. Ушмарова // Становлення сучасної Української держави: роль європейських цінностей у формуванні демократичного буття = The Formation of the Modern Ukrainian State: The Role of European Values in the Formation of Democratic Life : міжнар. наук. конф. в рамках міжнар. проєкту Erasmus+ за напрямком Jean Monnet «Implementation of European values as a basis of democracy in Ukraine», Миколаїв, 7 листоп. 2023 р. – Миколаїв, 2023. – С. 126–129.