ДО ВИТОКІВ СТАНОВЛЕННЯ ПІДРУЧНИКА З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Видавництво «Мітра»
Анотація
Розглянуто становлення підручника з образотворчого мистецтва у вітчизняній педагогіці другої половини ХХ ст. Рассмотрено становление учебника по изобразительному искусству в отечественной педагогике второй половины ХХ в.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, образотворче мистецтво, підручники з малювання, мистецька освіта, загальноосвітні навчальні заклади, аспірантські роботи, социальная педагогика, изобразительное искусство, учебники по рисованию, художественное образование, общеобразовательные учебные заведения, аспирантские работы, social pedagogy, art, textbooks on drawing, art education, general educational institutions, postgraduate work
Цитування
Литовченко Г. В. До витоків становлення підручника з образотворчого мистецтва у вітчизняній педагогіці другої половини ХХ ст. / Г. В. Литовченко // Підготовка соціального педагога на засадах : матеріали наук.-практ. конф., 24 листоп. 2015 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 79–80.