Формування культури поведінки учнів молодших класів в освітньому процесі початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено формування культури поведінки учнів молодших класів в освітньому процесі початкової школи. Було проведено педагогічний експеримент. Експеримент проходив у три етапи. Головною метою констатувального стану було з’ясування рівня, на якому вчителі проводять виховну роботу щодо формування культури поведінки молодших учнів; у чому вони вбачають труднощі при формуванні культури поведінки; яка система заходів забезпечить ефективне формування культури поведінки. The article investigates the formation of the culture of behavior of primary school students in the the educational process of primary school. The pedagogical experiment was conducted. The experiment was conducted in three stages. The main purpose of was to find out the level at which teachers carry out educational work on the formation of a culture of behavior of younger students; in what they see difficulties in forming a culture of behavior; what system of measures will ensure the effective formation of a culture of behavior.
Опис
Ключові слова
культура поведінки, діти молодшого шкільного віку, початкова школа, culture of behavior, children of primary school age, primary school
Цитування
Ковальковська Н. Формування культури поведінки учнів молодших класів в освітньому процесі початкової школи / Н. Ковальковська // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 17.