КОРЕКЦІЯ ДИЗАРТРІЧНИХ РОЗЛАДІВ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається зміст поняття «стерта форма дизартрії», а також обґрунтовується необхідність комплексного підходу для подолання означеної мовленнєвої патології, що включає медикаментозний, психологічний та педагогічний вплив. В статье рассматривается содержание понятия «стертая форма дизартрии», а также обосновывается необходимость комплексного подхода для преодоления обозначенной речевой патологии, включая медикаментозное, психологическое и педагогическое воздействие. The article considers the meaning of the term "erased form of dysarthria", and the need for an integrated approach to overcoming is also substantiated specified speech pathology, including medical, psychological and pedagogical influence.
Опис
Ключові слова
дизартрія, дизартричні розлади, стерта форма дизартрії, старші дошкільники, мовленнєві патології, магістерські роботи, дизартрия, дизартрические расстройства, стертая форма дизартрии, старшие дошкольники, речевые патологии, магистерские работы, dysarthria, dysarthric disorders, erased form of dysarthria, senior preschoolers, speech pathologies, master's work
Цитування
Шавкуненко М. Д. Корекція дизартрічних розладів у дітей старшого дошкільного віку / М. Д. Шавкуненко // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 342–346.