ГЕОМЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В тезах авторами зазначено про важливість вивчення теми «Геометричні побудови в шкільному курсі математики»: побудова трикутника за даними сторонами; побудова кута, що дорівнює даному; побудова бісектриси даного кута; побудова перпендикулярних прямих; поділ відрізка пополам. Доведено, що геометричні побудови відіграють значну роль у процесі формування математичного розвитку учня. In theses, the authors indicate the importance of studying the topic «Geometric constructions in the school mathematics course»: construction of a triangle according to the given sides; construction of an angle equal to the given; construction of the bisector of the given angle; construction of perpendicular lines; dividing the segment in half. It has been proven that geometric constructions play a significant role in the process of forming a student's mathematical development.
Опис
Ключові слова
геометричні побудови, геометрія, задачі на побудову, алгоритм побудови, креслярські інструменти, geometric constructions, geometry, construction tasks, construction algorithm,, drawing tools
Цитування
Жерновникова О. А. Геометричні побудови в шкільному курсі математики / О. А. Жерновникова, І. М. Фартух // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 46–48.