Актуальні проблеми формування та управління кадровим резервом у компанії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
Важливою проблемою підприємства є уміле використання резерву. Необхідно вчасно визначити момент, коли резервіст повинен бути висунутий на ту посаду, на якій він принесе найбільшу користь. Мова йде про зміцнення відстаючих ділянок виробництва здатними ініціативними керівниками. Важной проблемой предприятия является умелое использование резерва. Необходимо вовремя определить момент, когда резервист должен быть выдвинут на ту должность, на которой он принесет наибольшую пользу. Речь идет об укреплении отстающих участков производства способными инициативными руководителями. An important problem of the enterprise is the skillful use of the reserve. It is necessary to determine in time the moment when the reservist should be promoted to the position in which he will bring the greatest benefit. It is about strengthening the lagging sectors of production with capable, proactive leaders.
Опис
Ключові слова
кадровий резерв, підприємства, стратегічний розвиток підприємства, студентські роботи, кадровый резерв, предприятия, стратегическое развитие предприятия, студенческие работы, personnel reserve, enterprises, strategic development of the enterprise, student work
Цитування
Литвин А. О. Актуальні проблеми формування та управління кадровим резервом у компанії / А. О. Литвин // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 94–95.