МОДИФІКАЦІЯ ПРОГРАМИ «ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО» ЯК ЗАСІБ ЗАДОВОЛЕННЯ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В ГУРТКОВІЙ РОБОТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Анотація
У публікації досліджено гурткову роботу школярів з інтелектуальними порушеннями. Гурткова робота організовується у формі занять комбінованого та практичного типів, навчальних екскурсій, практичних занять на місцевості, туристичних подорожей. Зазначено, що застосування керівниками гуртків корекційно-спрямованих методів навчання і виховання, варіативних форм організації гурткової роботи, які дозволяють не тільки поглиблювати знання дітей з дисциплін природничо-історичного циклу, але й створювати умови для формування нового соціального досвіду, створювати соціальну ситуацію успіху, що сприяє гармонізації процесів соціалізації та розвитку школярів з інтелектуальними порушеннями. The article examines the club work of schoolchildren with intellectual disabilities. The group work is organised in the form of combined and practical classes, study tours, practical classes in the field, and tourist trips. It is noted that the use of correctional methods of teaching and upbringing by the leaders of circles, variable forms of organisation of circle work, which allow not only to deepen the knowledge of children in the disciplines of the natural history cycle, but also to create conditions for the formation of new social experience, create a social situation of success, which contributes to the harmonisation of the processes of socialisation and development of students with intellectual disabilities.
Опис
Ключові слова
гурткова робота, діти з інтелектуальними порушеннями, корекційна робота, позашкільна освіта, club work, children with intellectual disabilities, correctional work, out-of-school education
Цитування
Коваленко В. Є. Модифікація програми «Історичне краєзнавство» як засіб задоволення освітніх потреб школярів з інтелектуальними порушеннями в гуртковій роботі / В. Є. Коваленко // Сучасні теоретичні й прикладні контексти спеціальної та інклюзивної освіти : зб. тез доп. учасників ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Луцьк, 24–26 трав. 2023 р. – Луцьк, 2023. – С. 109–114.