Методичні рекомендації до курсу "Загальне землезнавство"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У посібнику викладено короткі відомості щодо структурних частин географічної оболонки, програма курсу, питання для підготовки до тестування, зміст практичних завдань. Для кожного завдання вказано вихідні матеріали, порядок виконання та поради щодо виконання та оформлення. Рекомендовано для студентів спеціальності 014.07 Середня освіта. Географія. The manual provides brief information on the structural parts of the geographical shell, the course program, questions to prepare for testing, the content of practical tasks. For each task, the source materials, the order of execution and advice on execution and design are indicated. Recommended for students majoring in 014.07 Secondary education. Geography.
Опис
Ключові слова
землезнавство, методичні рекомендації, географічна оболонка, географічне середовище, літосфера, географічні відкриття і дослідження, earth science, methodological guidelines, geographical shell, geographic environment, lithosphere, geographical discoveries and explorations
Цитування
Некос С. В. Методичні рекомендації до курсу "Загальне землезнавство" / С. В. Некос ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – 144 с. : іл.