Розвиток емоційної компетентності у юнаків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджуються особливості розвитку емоційних компеттностей у осіб юнацького віку. Проаналізовано науково-теоретичні концепції та підходи до вивчення емоційної компетнтності у зарубіжній та вітчизняній психології. В процесі експериментального дослідження виявлено, що є особливості прояву емоційого інтелекту у осіб юнацького віку. Переважна більшість учасників дослідження демонструють середній рівень емоційної зрілості та емоційного інтелекту, що вказує на здатність розпізнавати та розуміти емоції, так і особливості їх вираження у інших людей. Програма розвитку емоційної компетентності спрямована на розвиток когнітивних, емоційних, адаптивних, соціальних здібностей. The work examines the peculiarities of the development of emotional competences in youth. Scientific and theoretical concepts and approaches to the study of emotional competence in foreign and domestic psychology are analyzed. In the process of experimental research, it was found that there are peculiarities of the manifestation of emotional intelligence in persons of youthful age. The vast majority of research participants demonstrate an average level of emotional maturity and emotional intelligence, which indicates the ability to recognize and understand emotions, as well as the peculiarities of their expression in other people. The program for the development of empathic competences is aimed at the development of cognitive, emotional, adaptive, and social abilities.
Опис
Ключові слова
емоційна компетентність, емпатія, емоційний інтелект, емоційна зрілість, юнацький вік, emotional competence, empathy, emotional intelligence, emotional maturity, youth
Цитування
Сердюк О. О. Розвиток емоційної компетентності у юнаків : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / О. О. Сердюк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 60 с.
Колекції