Еволюція готичного роману в XIX–XX ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто готичний роман – роман "жахів і таємниць" з елементами таємничих пригод, фантастики і містики. Готична проза та її роль на подальшу англійську літературу є важливою та актуальною. Людям завжди було і буде цікаво читати та проживати емоції страху, напруження, розслідувати таємні справи героїв, думати над фантастичними та надприродними силами. В статье рассмотрен готический роман – роман "ужасов и тайн" с элементами таинственных приключений, фантастики и мистики. Готическая проза и ее роль на дальнейшую английскую литературу является важной и актуальной. Людям всегда было и будет интересно читать и проживать эмоции страха, напряжения, расследовать тайные дела героев, думать над фантастическими и сверхъестественными силами. The article deals with the Gothic novel, a novel of "horror and mystery" with elements of mysterious adventure, fantasy and mysticism. Gothic prose and its role on further English literature is important and relevant. People have always been and will always be interested in reading and living the emotions of fear, tension, investigating the secret affairs of the characters, thinking about the fantastic and supernatural forces.
Опис
Ключові слова
готичний роман, англійська література, фантастика, студентські роботи, готический роман, английская литература, студенческие работы, gothic novel, English literature, fantasy, student work
Цитування
Савченко А. Еволюція готичного роману в XIX–XX ст. / А. Савченко // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 65–67.