РОЗВИТОК РИНКУ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ В УМОВАХ ОВЕРСАЙТУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено сучасні системи електронних платежів. Зроблено висновок: в сучасних економічних умовах виникає необхідність оверсайту, ретельного вивчення платіжних систем, як необхідної умови підтримки фінансової стабільності в країні. The article examines modern electronic payment systems. The conclusion was made: in modern economic conditions, there is a need for an oversight, a thorough study of payment systems, as a necessary condition for maintaining financial stability in the country.
Опис
Ключові слова
оверсайт, функціонування платіжних систем, студентські роботи, oversight, functioning of payment systems, student work
Цитування
Поливана А. В. Розвиток ринку платіжних систем України в умовах оверсайту/ А. В. Поливанова // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІІ Міжвузів. студент. наук. конф., Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [орг. ком.: І. Ф. Прокопенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 97–98.